راهسازی

CIVIL ABNIYE JAHAN

تولیدکننده مواد پلیمری بهبود دهنده قیر و آسفالت
بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری

برای آسفالت لایه‎های رویه و آستر در راه‎سازی

مناسب برای همه شرایط آب و هوایی و ترافیک سنگین

شرکت دانش بنیان سیویل ابنیه جهان