ساختمانی

شرکت دانش بنیان سیویل ابنیه جهان

کاتالوگ محصولات نسکوبیتومن

اسپری قیر پلیمری نسکو بیتومن، محصول جدید این شرکت میباشد که با استفاده از بهترین مواد، طراحى و تولید گردیده و جهت سهولت درکار و با توجه به نیاز مصرف کنندگان در قوطى هاى اسپرى بسته بندى گردیده است. این محصول بر روى سطوح فلزى، سیمانى، پلاستیکی و غیره قابل استفاده مى باشد. این اسپرى عایق رطوبتى با ایجاد عایقى مناسب، سطوح فلزى را از زنگ زدگى محافظت مى نماید.

بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولیدماستیک های پلیمری مورد مصرف در صنعت ساختمان و راه سازی BP 103 BUILD BETTER ROADS  BP103 با فرمولی منحصر بفرد و با استفاده از ترکیبات شیمیایی و پلیمری  در شرایط خاص فیزیکی و مکانیکی، توسط شرکت سیویل ابنیه جهان تولید گردیده که امکان فرآوری قیر...

بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید عایق رطوبتی ورقه ای قیری مناطق معتدل کلاس C و H BP 201 BUILD BETTER ROADS BP201 با فرمولی منحصر بفرد و با استفاده از ترکیبات شیمیایی و پلیمری در شرایط خاص فیزیکی و مکانیکی، توسط شرکت  دانش بنیان  سیویل ابنیه جهان تولید گردیده...

بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید عایق رطوبتی ورقه ای قیری مناطق سردسیر BP 202 BUILD BETTER ROADS BP202 با فرمولی منحصر بفرد و با استفاده از ترکیبات شیمیایی و پلیمری در شرایط خاص فیزیکی و مکانیکی، توسط شرکت دانش بنیان سیویل ابنیه جهان تولید گردیده که امکان فرآوری قیر...

بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید عایق ورقه ای قیری پیش ساخته خود چسب BP 203 BUILD BETTER ROADS BP203با فرمولی منحصر بفرد و با استفاده از ترکیبات شیمیایی و پلیمری در شرایط خاص فیزیکی و مکانیکی، توسط شرکت دانش بنیان  سیویل ابنیه جهان تولید گردیده که علاوه بر اصلاح...