راهسازی

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP 302 | بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری برای آسفالت لایه‎های رویه و آستر در راه‎سازی مناسب برای همه شرایط آب و هوایی و ترافیک سنگین

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 301 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومر... ادامه مطلب

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP 301 | بهبود دهنده پلیمری الاستومری قیری برای آسفالت لایه‎های رویه و آستر در راه‎سازی مناسب برای آب و هوای بسیار سرد و ترافیک مختلف

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 301 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومری... ادامه مطلب

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP 204 | بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید لایه های عایق صوتی دمپینگ

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 203 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومر... ادامه مطلب

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP203 | بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید عایق ورقه ای قیری پیش ساخته خود چسب

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 203 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومر... ادامه مطلب

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP202 | بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید عایق رطوبتی ورقه ای قیری مناطق سردسیر

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 201 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومر... ادامه مطلب

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP104 | بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید پوشش قیراصلاح شده پلیمری لوله های فلزی و بتونی

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 104 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومر... ادامه مطلب

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP201 | بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید عایق رطوبتی ورقه ای قیری مناطق معتدل کلاس C و H

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 201 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومر... ادامه مطلب

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP102 | بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید قیرهای محلول پلیمری مورد مصرف در صنعت راه سازی

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 102 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر... ادامه مطلب

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP103 | بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولیدماستیک های پلیمری مورد مصرف در صنعت ساختمان و راه سازی

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 103 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر... ادامه مطلب

متن نگهدارنده پرتو Read More

BP101 | بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر قیری جهت تولید امولسیون های پلیمری مورد مصرف در صنعت راه سازی

CIVIL ABNIYE JAHAN BP 101 BUILD BETTER ROADS بهبود دهنده پلیمری الاستومر پلاستومر... ادامه مطلب