محصولات شرکت
مهندسی سیویل ابنیه جهان

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران و مشتریان در ایران می رسانیم
که شرکت مهندسی سیویل ابنیه جهان به عنوان تنها تولید کننده انحصاری
بهبود دهنده ی قیری همگن ، همساز و غیر فازی در جهان می باشد.

ویژگی محصولات ما

نحوه تهیه محصولات

جهت سفارش محصولات
شرکت سیئیل ابنیه جهان
با متخصصین ما در ارتباط باشید.


گام اول

تماس
و مشاوره
با متخصصین ما

گام دوم

بررسی
وصدور پیش فاکتور
و در صورت تایید گام سوم

گام سوم

تهیه و تولید
محصول مورد نظر توسط
شرکت سیویل ابنیه جهان

گام چهارم

ارسال و تصویه
مبلغ باقی مانده
و تکمیل فرم رضایت مندی